Fortnox logo

Bokför med Fortnox - helt automatiskt
Fortnox ansluts på några sekunder

Lättare än så här har det aldrig varit att ansluta till sitt bokföringssystem. Företagen kopplas till sina motsvarigheter i Fortnox genom en knapptryckning i DinHyresvärd.


Bokför utan manuella steg

DinHyresvärd.se skapar löpande bokföringsunderlag som följer (de ibland krångliga) regler och rekommendationer som gäller för fastighetsägare. Oavsett om det handlar om förutbetalda hyresintäkter, periodisering av hyror eller bokföring av hyresbortfall så skickas underlaget automatiskt över till bokföringssystemet.